RVF byter namn till Avfall Sverige

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, Genom våra medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, företräder vi 99 procent av Sveriges befolkning.

Den 1 januari bytte vi namn. RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen heter nu Avfall Sverige, ett namn som stämmer väl överens med våra kärnvärden: miljöriktig hantering, samhällsansvar, hållbar utveckling.

Namnet beskriver vår verksamhet på ett tydligt sätt, det är särskiljande och heltäckande och visar att detta är en svensk organisation.

I samband med namnbytet, byter vi också mail- och webadresser. Vill du maila till oss är det fornamn.efternamn@remove-this.avfallsverige.remove-this.se. De allmänna mailadresserna är info@remove-this.avfallsverige.remove-this.se och office@remove-this.avfallsverige.remove-this.se. Vår nya webadress är www.avfallsverige.se

För mer information, kontakta

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28


Skriv ut:

Datum