Så här kan vi öka materialåtervinningen

Soppåsarna hade samlats in från ett bostadsområde i Visby, där det finns separat insamling av matavfall. Gotland har tidigare haft fastighetsnära insamling även av förpackningar och tidningar men har nu samma system med återvinningsstationer, som är vanligt i resten av landet.

Vad fanns det då i soppåsarna? Jo, väldigt lite matavfall, farligt avfall och glas. Något mer av textil och metall men väldigt mycket förpackningar av plast och papper. Det är samma resultat som Avfall Sveriges stora sammanställning av nästan 250 plockanalyser visade, omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas.

– Den högst ovetenskapliga undersökningen i Visby visar att det finns en stor outnyttjad återvinningsmöjlighet i soporna eftersom det är så mycket förpackningar där, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

– Det är därför bra att regeringen nu tillsätter en utredning för att se över hur återvinningssystemet ska organiseras i framtiden. Då måste det bli enklare och bekvämare för gemene man att sortera, fortsätter Weine Wiqvist och avslutar:

– Så kan återvinningen öka!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum