Så ska invasiva växter hanteras

Naturvårdsverket har kommit med en vägledning om hur växter, som riskerar spridas okontrollerbart, ska hanteras på återvinningscentralerna.

Naturvårdsverket rekommenderar förbränning som lämpligaste metod att hantera växter av invasiva främmande arter för att oskadliggöra dem och hindra spridning av frön och växtdelar.

Invasiva främmande arter ska som regel inte komposteras, då risken för spridning direkt från komposten är stor. Fröer, och i vissa fall växtdelar, förmultnar inte heller alltid. Om kompostering ändå sker krävs en varmkompost, som håller 60°C i minst tre veckor. Hela komposteringsprocessen kan ta 1–3,5 år, men grobara frön från särskilda tåliga växter kan trots denna behandling överleva.

Lämnas förpackat och separat

När ett hushåll vill lämna invasiva främmande arter till förbränning ska växtavfallet vara förpackat, och helst lämnas som en separat fraktion. Om detta växtavfall blandas med annat material måste hanteringen vara så säker att frön och växtdelar inte riskerar spridas om avfall krossas. Risker för spridning finns också vid eventuell mellanlagring och vidare transport till förbränningsanläggning.

Läs mer på www.naturvardsverket.se


Skriv ut:

Datum