tangentbord dator

Så ska sopentreprenaden klara krisen

En ny vägledning ska bistå kommuner och landsting att göra upphandlingar av samhällsnyttiga verksamheter som klarar tuffa tider.

Arbetet med krisberedskap tar ofta sin utgångspunkt i att samhällsviktig verksamhet bedrivs i egen regi. Men så ser inte verkligheten alltid ut idag. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt tagit fram en ny vägledning. 

Vägledningen ska utgöra ett stöd för hur en nödvändig samverkan mellan verksamhet, inköp och krisberedskap kan skapas. Målet är att samhällsviktig verksamhet ska fungera i såväl vardag som i kris.

Läs mer i vägledningen Upphandling till samhällsviktig verksamhet, som kan laddas ner från www.msb.se 


Skriv ut:

Datum