Se filmen från remisskonferensen

Avfall Sverige har filmat en av remisskonferenserna, där medlemmarna har deltagit i diskussioner kring regeringens förslag om nya regler för producentansvaret för förpackningar och returpapper. Vi vill veta om filmen har bidragit till att sprida information om förslaget även till de medlemmar som inte kunnat delta i någon av remisskonferenserna. Besvara gärna en kort enkät på fyra frågor, enkäten finns här.

Regeringens förslag innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel. I regeringens promemoria förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Under ett sådant system får kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Bedömningen är att även under ett sådant tillståndssystem kommer det fortfarande att finnas olika entreprenörer, båda privata och kommunala. Kommunernas roll är alltså fortsatt viktig och samråd ska alltid ske med dem, även i planeringsstadiet av insamlingssystemet, skriver regeringen.

Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas för att få fram smartare förpackningar och mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas användningen av onödiga förpackningar.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till 2025, med start 2021 då 60 procent av alla bostadsfastigheter omfattas. 


Skriv ut:

Datum