Sju myter och fakta om energiåtervinning

I Sverige arbetar vi enligt EU:s avfallshierarki, dvs i första hand strävar vi efter att minska mängden avfall som uppstår. Det som ändå uppstår återvinns som material eller som energi, för att göra el och fjärrvärme. Avfall som bränsle har blivit allt vanligare och idag tar vi i Sverige även emot ("importerar") avfall från andra länder för att energiåtervinna här.

Kan vad som helst åka in i ugnarna? Nej. Svenska anläggningar avtalar med avfallslämnaren om vilket avfall som är tillåtet. Avfallslämnaren ska bära hela kostnaden och ansvaret om avfallet måste skickas tillbaka pga fel innehåll. Avfallslämnarna har därmed höga krav på sig att sortera avfallet väl. Anläggningarna för energiåtervinning, tekniken, hantering av askor efter förbränning, import av avfall – ja, hela kedjan kring energiåtervinningen regleras dessutom av omfattande lagstiftning med tydliga krav.

Är Sverige på väg att bli Europas soptipp? Nej. I Europa deponeras 150 miljoner ton avfall varje år. I Sverige energiåtervinns cirka 1,4 miljoner ton importerat avfall - dvs mindre än 1 procent - som annars skulle ha hamnat på deponi i andra länder. Här omvandlar vi det som annars skulle vara ett problem till nytta, genom att vi gör el och fjärrvärme till de svenska hushållen.

De båda branschorganisationerna Avfall Sverige och Energiföretagen Sverige presenterar inför Almedalsveckan en folder med fakta kring sju av de vanligast förekommande myterna. Där får läsaren veta mer om miljökrav och utsläpp, sambandet mellan material- och energiåtervinning, "importens" betydelse för utvecklingen i det exporterande landet, ekonomin för de kommunala bolagen som tar emot avfall och behovet av energiåtervinning i Sverige. Hela mytsamlingen kan du läsa här.

Måndagen den 4 juli arrangerar branschorganisationerna dessutom ett gemensamt seminarium: "Avfall som bränsle för el och fjärrvärme - är det riktigt klokt?" Där får ett antal experter, från myndigheter, forskning, handlare och mottagare svara på frågor kring avfallsmyterna.

Välkomna!

För mer info:http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35467?redir=%23eidx_1 eller kontakta

Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige, 0734-252564, annika.johannesson@energiforetagen.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-6626128, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum