”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Trots att den utretts, prövats och förkastats vill ändå den nya regeringen införa skatt på förbränning av avfall. Det är fortfarande en mycket dålig idé, skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige, i Ny Teknik.

Läs hela debattartikeln


Skriv ut:

Datum