Skatt på förbränning utreds – Avfall Sverige välkomnar bred analys

Utredningen ska göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige. I detta ingår även att analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av de ekonomiska styrmedel som finns nu, rådande EU-reglering och branschspecifika förhållanden. Analysen ska också belysa hur avfallsförbränningsanläggningar påverkas om de inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2020.

– Vi ser fram emot att samarbeta med utredaren. Kommittédirektiven är omfattande och vi välkomnar en bred analys som kan bidra till att förmedla fakta kring styrmedel och bränsleförsörjning i ett större perspektiv, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Om utredningen kommer fram till att det lämpligt att införa en skatt, annat ekonomiskt styrmedel eller att förändra ett befintligt ekonomiskt styrmedel, ska den också lämna författningsförslag, skriver regeringen.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum