nedskräpning, plastpåsar i naturen

Skatt på plastbärkassar är en tydlig skatt mot produkten

Regeringen föreslår en skatt på plastbärkassar. Vanliga plastkassar föreslås kosta 3 kr och tunnare plastpåsar 30 öre. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EUs mål om att varje person inte ska använda mer än 40 plastbärkassar per person och år, år 2025. Syftet är att minska spridningen av mikroplaster i naturen. 

- Avfall Sverige välkomnar regeringens förslag om skatt på plastbärkassar, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. En sådan skatt riktas direkt mot själva produkten och har, till skillnaden från den tänkta avfallsförbränningsskatten, som skulle bli ett mycket trubbigt styrmedel, möjlighet att leda till att det blir färre plastkassar. Förslaget är i linje med Avfall Sveriges ståndpunkter om lämpliga styrmedel för att förbättra samhällets rersurshushållning i strävan mot den cirkulära ekonomin.

Skatten omfattar inte avfallspåsar som tillhandahålls i kommunens avfallshantering, till exempel för optisk sortering. 

Läs mer på regeringen.se 


Skriv ut:

Datum