Skatten på hushållsavfall till förbränning kan ändras

Den nuvarande utformningen av skatt på hushållsavfall som går till förbränning är inte bra. Det medgav miljöminister Andreas Carlgren, när han talade på Avfall Sveriges årsmöte i Helsingborg. Andreas Carlgren ansåg det dock uteslutet att avskaffa skatten, som ger cirka en halv miljard i skatteintäkter. Den kan i stället komma att ändras.

Förutom miljöministern var även EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) och riksdagsledamot Carina Ohlsson (s) inbjudna att tala om avfallsfrågornas roll i miljöpolitiken. De tre var ense om att det är viktigt att bryta sambandet mellan ökad konsumtion och ökade avfallsmängder. De var också överens om betydelsen av ekonomiska styrmedel, och betydelsen av gemensamma regler inom Europa.
– Ska vi göra något riktigt kraftfullt måste vi se till att det finns tydliga spelregler på EU-nivå, sa Andreas Carlgren.
Samförstånd och gemensamma spelregler är också viktiga förutsättningar för att kunna lösa klimatfrågan.
– Klimatfrågan är den största frågan jag kommit i kontakt med. Där måste vi vara överens både nationellt och internationellt, sa Andreas Carlgren.
Miljöministern berömde också kommunernas insatser och kompetens inom avfall och återvinning. Han aviserade också insatser för att förstärka och förtydliga producentansvaret.

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28


Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum