Skitlite 2020 blev Årets Förebyggare

Priset tilldelas den person, företag, verksamhet, organisation eller kommun som visar att det i praktiken är möjligt att förebygga avfall. Årets förebyggare ska utgöra ett bra exempel, som är praktiskt genomförbart och som kan inspirera andra att arbeta förebyggande.

Projektet Skitlite 2020 är ett samarbete mellan de skånska avfallsbolagen NSR, LSR och Nårab. För att ta steget mot ett mer kretsloppsbaserat samhälle i nordvästra Skåne beslutade kommunerna våren 2012 att anta sex gemensamma avfallsmål för regionen. Nordvästra Skåne är därmed den första regionen i Sverige som har fattat tydliga politiska mål kring att halvera avfallsmängderna till år 2020.

– Att Skitlite 2020 fick priset Årets förebyggare är ett fantastiskt kvitto på att detta är rätt väg att gå. Skåne Nordväst var väldigt tidiga med att lyfta frågan om avfallsminimering, redan 2009 diskuterades målen om förebyggande och en hållbar avfallshantering. Något som då möttes med viss skepsis. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men det faktum att det i år för första gången delas ut ett pris till Årets förebyggare sänder en tydlig signal om att förebyggande av avfall är en viktig fråga, säger Cecilia Holmblad på NSR som representerar Skitlite 2020:s projektgrupp.

– De senaste tio åren har mängden hushållsavfall ökat med över 30 procent i Sverige. Om ökningen fortsätter som hittills kommer avfallsmängderna att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart. Då hjälper det inte att Sverige har en avfallshantering i världsklass. Vi måste konsumera mindre och på ett smartare sätt för att få bukt på det här problemet. Projektet Skitlite 2020 är ett steg på vägen mot mindre avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Övriga nominerade till priset Årets Förebyggare var Sundsvalls sjukhus och Plastreparationsbolaget.

Malmö Järnhandel med sin ToolPool var nominerad till Årets Specialpris på Återvinningsgalan. ToolPool fungerar som en bilpool, fast med verktyg. Bokningen sker via en Facebook-app där kunden väljer verktyg och datum, verktyget hämtas sedan ut hos Malmö Järnhandel. Kunden kan samtidigt införskaffa de tillbehör de behöver. ToolPool är gratis men kunden tillåter ToolPool att göra ett inlägg på sin Facebookvägg i utbyte mot lånet. Årets Specialpris vanns av Returpack. Borås Energi & Miljö och ToolPool fick hedersomnämnaden i samma kategori.

För mer information kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef
Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum