Skrotade datorskärmen sparar en mil i bil

När datorprylar, mobiler och glödlampor materialåtervinns kan vi dessutom se till att farliga ämnen inte hamnar i naturen. Bly och kvicksilver är inte att leka med!

Så se till att lämna ditt elavfall till återvinning – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Produktion av en datorskärm från nya råvaror ger upphov till betydligt mer koldioxidutsläpp än från återvunna material. Men för att kunna ta vara på dessa resurser gäller det att sortera rätt redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.


Skriv ut:

Datum