Släng inte julens sopor i galen tunna

Genom att återvinna el-avfall som mobiltelefoner och annat elektronikskrot bidrar man till en hållbarare användning av ändliga resurser. Metaller kan användas många gånger och man slipper bryta nya, därmed undviker man också stor miljöpåverkan.

Alla oanvända mobiltelefoner, som inte lämnats till återvinning, innehåller sammanlagt innehåller 160 kilo guld, 700 kilo silver och 56 ton koppar bland annat. Bara guldet är värt över 40 miljoner kronor.*

El-avfall som hamnar i galen tunna kan ställa till problem i miljön. Varje år slänger varje svensk 1,3 kilo elavfall i soptunnan. Totalt blir det 12 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver och kadmium. Hjälp oss ta rätt på detta – varje gram betyder mycket för miljön! Lämna ditt el-avfall till kommunens insamlingsplats för farligt avfall.

För mer information kontakta:
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

*Enligt beräkningar från Avfall Sverige och El-Kretsen


Skriv ut:

Datum