Släng inte, laga i stället

Men innan det går så långt som till reparationer kan man göra mycket genom att vårda sina prylar. De här filmerna visar hur skorna ska skötas på bästa sätt, följ skomakarens råd. 

För miljöns skull måste vi förlänga livslängden på de varor vi konsumerar. Att göra det lättare att reparera och återanvända saker är i de flesta fall mer effektivt och hållbart än att slänga och köpa nytt.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och landets kommuner för att gynna en hållbar konsumtion genom att människor lagar, lånar och återanvänder mer. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall genom att göra hållbar konsumtion till en god vana.

På miljönär.se finns tips och råd om hur vi kan minska vårt eget avfall på enkelt sätt. Där finns också de Miljönär-vänliga verksamheterna som har fått märkningen, i dagsläget nära 1.000 över hela landet: bibliotek, skomakare, ändringsskräddare, cykelreparatörer och mycket mer.

För mer information om fördelarna med att laga, låna och återanvända kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, mobil 070-6626128


Skriv ut:

Datum