Släng inte maten – ta med den hem!

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som pågår samtidigt i 23 EU-länder fram till den 25 november. Många aktiviteter under veckan Europa minskar avfallet handlar om att minska matsvinnet.

– Det finns undersökningar som visar att en femtedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, utan bara kastas. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras helt i onödan. Därför är det bra att flera av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

Varje år uppgår matavfallet i hela livsmedelskedjan till ca 1 miljon ton - 1 000 000 000 kilo! Hushållen står för den största delen, 67 procent eller 107 kg per person. Av detta är en stor del (65 procent) oundvikligt, t ex kaffesump och äggskal. Men det onödiga matsvinnet – sådan vi hade kunnat äta upp - motsvarar cirka 25 kilo/person och år eller 0,3 kg per dag. Matavfallet från restauranger uppgår till ca 10 procent eller 100 000 ton per år, från butiker fyra procent och industrin 17 procent. IKEA Jönköping vill visa vägen genom att erbjuda en doggybag!

– Vi på IKEA Jönköping är mycket glada över att vara en del av kampanjen "Europa minskar avfallet". I vår restaurang serverar vi cirka 2 000 varmrätter på en dag och når ut till otroligt många kunder under en vecka. För att minska matavfallet erbjuder vi nu kunderna att köpa en matlåda till ett rabatterat pris, i syfte att ta med sig sina matrester hem. Vi kommer också att plocka bort alla engångsförpackningar med salt, socker, peppar säger Maria Rydberg, Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping. Vår förhoppning med kampanjen är att lyfta frågan och få kunderna mer medvetna. Vi kommer efter veckans slut att utvärdera vårt arbete och titta över hur vi kan jobba vidare, fortsätter hon.

– Avfall Sverige engagerar sig i Europa minskar avfallet just för att visa konsumtionens påverkan på miljön och för att visa att alla kan bidra. Vi vill engagera svenskarna och göra oss alla mer medvetna om att det genereras för mycket avfall, säger Anna-Carin Gripwall.

Fakta

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år anordnas för fjärde året i rad. Det pågår 17-25 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum