Slut på slit och släng – återanvänd!

Många aktiviteter under veckan handlar om återanvändning. Några exempel:

• Avfallsrådgivningen, Rådrummet i Karlstad, informerar om mobil-appen och källsorteringsverktyget "Kasta rätt" som fokuserar på återanvändning - kopplat till facebook och twitter.

• Sysav och VA Syd i Malmö har tillsammans med flera skånska kommuner en insamlingsvecka på återvinningscentralerna som avslutas med loppis nästa helg. Passa på att fynda till jul! Loppispengar går till Lions som använder dem till att säkra rent vatten i olika byar i Tanzania.

• Jönköpings kommun står tillsammans med hjälporganisationer på kommunens sortergårdar och samlar in avfall som kan återanvändas stället för att kastas. Den som har med sig egen mugg bjuds på kaffe.

• VafabMiljö i Västerås håller en prylbytarkväll, med bland annat föreläsning av Anna Braw om boken "Fester med Rester" och utställning av slöjd med återanvänt material.

• Myrorna och Lindex har ett gemensamt projekt. Avlagda plagg kan lämnas hos Lindex som transporterar vidare till Myrorna, kunder premieras för detta.

– Det är bra att återanvända. Alltför mycket av jordens resurser utnyttjas om man hela tiden måste producera nytt, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

– Men inom projektet vill vi också berätta om vikten av att förebygga avfall och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet, säger Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år anordnas för tredje året i rad. Det pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan anordnar 84 projektanordnare ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum