Solrosor sanerar - utdrag från Avfall och Miljö

I ett samarbete mellan KSRR och Linnéuniversitetet ska solrosornas förmåga att rena jord testas i ett storskaligt försök.

Till sommaren ska 500 kvadratmeter växthus pryda Moskogens avfallsanläggning utanför Kalmar. Men det ska inte fyllas med tomatplantor utan med förorenad jord. Målet är att solrosor ska bryta ner oljerester och ta upp metaller som bly och kadmium.

Att låta växter rena jord är inget nytt, men det blir första gången som det testas i större skala och i kombination med mikroorganismer.

– Vi ser ett värde i att KSRR som samhällsfunktion kan bedriva försök tillsammans med en partner som Linnéuniversitetet. Vi har rådighet över massor som behöver behandlas och de har idéer för att förbättra behandlingsmetoder. Vi vill vara delaktiga i utvecklingen, vi är ju en viktig samhällsbyggare, säger Peter Mellbo, verksamhetsutvecklare på Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö


Skriv ut:

Datum