Sopor hit och dit… Oväntad samverkan ordet för dagen

- Producentansvaret fungerar inte.
- Det behövs mer samarbete och samsyn inom avfallsområdet.
- Miljöteknikbranschen växer som ingen annan bransch – en möjlighet som nu måste tas tillvara.

Detta framkom vid ett välbesökt seminarium i Almedalen idag, arrangerat av Avfall Sverige. I panelen ingick representanter från nuvarande och förra regeringen, från privata och offentliga aktörer: Elisabet Falemo, statssekreterare i Miljödepartement, och Krister Nilsson, f.d. statssekreterare i Miljödepartement i förra regeringen, Per Anders Hjort, vd SITA UK och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

- Producentansvaret fungerar inte som det styrmedel det var tänkt. Det var panelen rörande överens om. Producentansvaret har vare sig gjort att mängden förpackningar är mindre eller mer miljövänliga. Producentansvaret har bara skapat ett antal nya monopol. Vi måste hitta nya, innovativa system menade man. Producenterna har en roll att spela för att minska mängderna avfall.

- Panelen diskuterade också behovet av utökat samarbete mellan olika parter, över gränserna: offentliga och privata aktörer bör samarbeta mer. Också länderna inom EU bör samverka och sträva efter en samsyn inom miljöområdet. Allt till gagn för medborgare och för miljön.

- Miljöteknikbranschen växer som ingen annan bransch. Sverige har en stor potential och mycket att vinna på export av miljöteknik. Men det brådskar. Den kommunala sektorn besitter hög kompetens inom avfallshantering. Det behövs en kraftfull nationell samordning för att kunna dra nytta denna kompetens och potential och få tillstånd ett fruktbart samarbete med privata aktörer.

Debatten leddes av moderator Mia Odabas. Thomas Di Leva inledde med några reflektioner kring avfall och miljö.

För mer information, kontakta
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28


Vad gör du med ditt avfall? Vi återvinner det.

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb.


Skriv ut:

Datum