Sopsortering på väg att nå målet

Av Sveriges 290 kommuner är det drygt hälften, 154 stycken, som sorterar ut hushållens matavfall idag, och återvinner som biogas och biogödsel. Ytterligare knappt 70 kommuner ligger i startgroparna. Detta gör Sverige till ett av världens ledande länder när det gäller dessa frågor, en bild som inte framkommer i inslagen i radio.

– Sveriges Radio ger en onödigt negativ bild av insamlingen av matavfall. Sverige är ett föregångsland på biologisk återvinning av matavfall och en förebild för EU, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Kommunerna har varit föregångare i den teknikutveckling som skett för att kunna producera biogas och biogödsel. Det har både skapat nya arbetstillfällen och utvecklat nya företag. Miljömålet har varit mycket viktigt för kommunerna, men det tar tid att införa ett helt nytt insamlingssystem, det krävs mycket både tekniskt och administrativt.

– Vad som krävs för att komma vidare nu, är att riksdag och regering ger kommunerna fortsatt bra förutsättningar i form av långsiktiga och stabila spelregler. Min bedömning är att vi då kan nå målet inom ett eller ett par år, säger Weine Wiqvist.

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum