Stipendier från Avfall Sverige

Avfall Sverige har delat ut sammanlagt 45 000 kronor till fyra stipendiater, för deras examensarbeten. Stipendierna delas årligen ut för att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning.

Årets stipendiater är:
• Anna Ohlsson, som får 15 000 kronor för sin uppsats ”Optimering av kalktillsatser i Borås Energis rökgasreningssystem”.
• Sara Stiernström, som också får 15 000 kronor för sin uppsats ”Karakterisering av lakvatten - utvärdering av olika subkroniska testmetoder med kräftdjuret Nitocra spinipes. Karakterisering av lakvatten från Hagby avfallsanläggning”
• Thomas Olsson och Per-Olov Persson, som tillsammans får 15 000 kronor för sin uppsats: ”Bedömning och behandling av CCA-förorenad jord - Kemisk stabilisering inför deponering och miljömässig bedömning av återanvändbarhet enligt tre europeiska system”.

Läs mer på www.avfallsverige.se, där uppsatserna även finns för nedladdning.

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. De cirka 400 medlemmarna – främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer – representerar 98 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum