Biogasproduktion i Skåne

Hotet från importerad biogas med dubbelt stöd och bristen på långsiktiga styrmedel gör framtiden oviss för den svenska biogasen.

Stöd för biogas och gödselgas

I höstens ändringsbudget har pengar avsatts för uppgradering av biogas och i regeringens budgetproposition finns förslag på ändringar i gödselgasstödet. 

Tillfälligt stöd till uppgradering av biogas 

I höständringsbudgeten har 100 miljoner kronor avsatts för uppgradering av biogas, en förlängning på det tillfälliga stödet 2018. Perioden för stödet är 1 december 2019 - 31 maj 2020. Detta innebär att alla medel behöver betalas ut under december månad. Ansökningar kan göras till 12 november. Biogasanläggningar kopplade till reningsverk och deponier kommer, precis som tidigare, inte beviljas medel. 

Här kan du läsa mer och söka

Gödselgasstödet 

I regeringens budgetproposition finns ett förslag att ändra i gödselgasstödet för år 2020. Potten som är avsatt för ansökningar för biogasanläggningarna är 30 miljoner kronor. Detta innebär en halvering jämfört med år 2019.  

Här kan du läsa mer om gödselgasstödet

 


Skriv ut:

Datum