Stoppa den svarta sophanteringen - utdrag från Avfall och Miljö

Alla verksamheter bör ha nolltolerans mot korruption, menar Thomas Palmberg, som jobbar inom Polisens korruptionsgrupp. För avfallsbranschen har han flera konkreta tips.

Det räcker att erbjuda någon en muta för att det ska vara brottsligt. Det är också brottsligt att ta emot en muta och förmåner behöver inte ha ett ekonomisk värde för mottagaren för att kunna betraktas som muta. Lagen är dock inte glasklar i alla fall.

– Det finns en gråzon mellan det tillåtna och det otillåtna. Men vi vill stoppa allsorts korruption. Även tjänster och gentjänster kompisar emellan skadar förtroendet för verksamheternas varumärken och till sist även förtroendet för samhället. Särskilt allvarligt blir det förstås när det gäller offentliga myndigheter, säger Thomas Palmberg. 

Läs mer om korruption och få konkreta tips i senaste numret av Avfall och Miljö


Skriv ut:

Datum