Stoppa slöseriet – nu ska mer återvinnas

När en glasburk materialåtervinns sparas till exempel energi som räcker för att rosta fem skivor bröd. Och återvinningen av en enda schampoflaska sparar lika mycket energi som krävs för att koka 1,5 liter vatten.

Materialåtervinning har alltså stor potential. Men trots att många idag pratar om sopsortering och miljönytta kan det vara svårt att leva upp till de goda förutsättningarna. Det vill vi ändra på.

I dag startar Avfall Sverige därför en kampanj för att öka materialåtervinningen.

– Målet med kampanjen är att öka svenska folkets medvetenhet om vikten av materialåtervinning och därmed öka allas vår sopsortering. Därmed bidrar vi alla till bättre resurshushållning, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Avfall Sverige samarbetar även i denna kampanjen med Hilanders.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, tel 040-23 66 11.
Eller besök oss på www.facebook.se/sveriges.storsta.miljororelse

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.


Skriv ut:

Datum