Stora vinster på att återanvända textil

Textilavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen. Avfall Sverige och Naturvårdsverket arrangerade därför ett gemensamt seminarium om textilavfall och återanvändning av textilier den 24 november. Under det innehållsrika och välbesökta seminariet presenterades olika skäl till varför återanvändning av textilier är så viktigt ur klimat- och miljösynpunkt. Exempelvis genererar 1 kilo textilier 15 kilo CO2.

Anneli Forslin från Umeå universitet presenterade delar av sitt examensarbete om att förebygga textilavfall på sjukhus. Hon har sett hur mycket som slängs i onödan. De flesta textilier slängs inte för att de är slitna, utan för att de fått fläckar och hål. Exempelvis orsakar glömda föremål i rockarnas fickor skador på textilierna vid tvätt så de måste slängas. Detta avfall kan reduceras genom bättre rutiner att tömma fickor på skärande eller stickande material som orsakar hål och läckande pennor som ger fläckar.

Seminariet var ett arrangemang inom ”Europa minskar avfallet”. Det är ett EU-projekt som i år anordnas för tredje året i rad. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under minska avfallet-veckan anordnar 84 projektarrangörer ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum