Stort engagemang för ”Europa minskar avfallet”

I Sverige är det främst kommuner som driver kampanjen. Det gör de bland annat via sina hemsidor, som innehåller tips på hur man minskar avfallet, och framför allt genom att engagera skolorna.

Det sydskånska avfallsbolaget Sysav har, tillsammans med sina 14 ägarkommuner, lanserat en sajt med information och ett tankeväckande test på kopinteskrap.se. Syftet är att öka kunskapen om hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. Sysav har också en tävling för skolelever, som går ut på att hitta sätt där 10 givna avfall undviks.

På söndag avslutas ”Europa minskar avfallet” för denna gång men arbetet med att förebygga och minska avfallet fortsätter. Projektet återkommer vecka 47 nästa år.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för femte året. Det pågår 16-24 november. Under veckan anordnas över 80 aktiviteter i Sverige. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Läs mer på http://www.avfallsverige.se/europa-minskar-avfallet/

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna Vilén, Kommunikatör, Sysav Industri AB, Direkt/Mobil  040-6352242, anna.vilen@remove-this.sysav.remove-this.se


Skriv ut:

Datum