Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar

Sammanfattning

Såväl biogas- som komposteringsanläggningar kan ge upphov till luktproblem. Frågan är central för Avfall Sverige och dess medlemmar som bedriver biologisk behandling. För att lyfta fram och ytterligare sprida kunskaper från de senaste årens strategiska arbete med att komma tillrätta med luktproblemen, har Avfall Sverige låtit sammanställa goda exempel från anläggningar som arbetat framgångsrikt med att minimera luktproblemen.


Skriv ut:

Datum