Svensk blir europeisk sopchef

Weine Wiqvist, VD i branschorganisationen Avfall Sverige har utsetts till ordförande i den Brysselbaserade organisationen Municipal Waste Europe - MWE. De företräder branschorgan som svarar för samhällets avfallshantering åt 340 miljoner invånare i 13 länder.

– Kommunerna utgör bryggan mellan medborgarnas sophantering och näringslivet. Tillsammans med handel, tillverkare, teknikleverantörer och entreprenörer ser kommunerna till att medborgarnas sopor blir till nytta som material och energi, säger Weine Wiqvist.

– Sverige ligger i framkant, men i Europa som helhet läggs fortfarande nästan hälften av soporna på gammeldags soptipp. Det är ett stort resursslöseri och här finns stora vinster att göra både för miljön och för samhällsekonomin, säger Weine Wiqvist.

Municipal Waste Europe är organisationen för nationella kommunala avfallsorganisationer, Avfall Sverige är en av grundarna. Municipal Waste Europe företräder kommunernas och de kommunala bolagens intressen inom EU. Organisationen startade 2010 och har 14 medlemmar i 13 länd


Skriv ut:

Datum