Svenskt plastförbud utreds

Miljödepartementet har beslutat utreda förslag på hur EU:s engångsplastdirektiv kan anpassas till svensk lagstiftning.

Utöver att genomföra de EU-gemensamma förbuden mot bland annat bestick och tallrikar av plast ska utredningen undersöka möjligheterna att förbjuda plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk. Utredningen ska även undersöka möjligheterna att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast förekommer vid nedskräpning på stränder. Förslag på åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från konstgräsytor och andra plastade ytor efterfrågas också.

Därtill ska Naturvårdsverket ta fram uppgifter om Sveriges årliga konsumtion av engångsplast. Även Havs- och vattenmyndighetenhar getts uppdrag kopplade till Sveriges genomförande av engångsplastdirektivet.

– Vi behöver både minska plastavfall­et och samtidigt öka återvinningen av avfallet. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Läs mer i pressmeddelande från Regeringen


Skriv ut:

Datum