Sveriges största miljörörelse samlas kring farligt avfall: Svensk avfallskampanj bäst i världen

Avfall Sverige får priset för en informationskampanj om farligt avfall, det viktigaste avfallet som måste hanteras rätt. Genom film, annonser, PR m m berättar vi på ett humoristiskt sätt om vad som händer om farliga avfall slängs fel och hur man i stället ska bete sig. Filmerna, som rönt särskild uppmärksamhet, är framtagna av Social Club.

- Syfte med kampanjen var att öka kunskapen om och förbättra beteendet kring farligt avfall, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige. Kampanjen tar avstamp i positiva fakta: svenskarna är duktiga när det gäller avfallshantering - men kan bli ännu bättre! Både annonserna och TV-reklamen visade bra räckvidd och uppmärksamhetsvärden. Det bästa beviset på att kampanjen nått målen är att människors beteende har förbättrats. Mängden insamlat farligt avfall ökade under och efter kampanjen.

Kampanjen bestod av två delar, en nationell kampanj och många lokala insatser genom Avfall Sveriges 280 kommunmedlemmar.

- Kombinationen nationella och lokala insatser var en viktig faktor för att nå framgång, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. Med en förhållandevis liten budget kunde den nationella kampanjen väcka frågan och agera draghjälp åt den mängd av olika satsningar och aktiviteter som skedde lokalt och regionalt. De lokala aktörerna, kommunerna, är trovärdiga och väl kända, vilket är grunden för att nå ut med budskapet.

I kampanjen lanserade vi också för första gången vår devis "Sveriges största miljörörelse" som sammanhållande avsändare. Vi alla som arbetar med vår och andras sophantering - du, jag, hushåll och företag - tillsammans utgör vi Sveriges Största Miljörörelse. Tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb!

Avfall Sverige genomför varje år en informationskampanj tillsammans med sina medlemmar. I fjol var temat materialåtervinning och i år energiutvinning ur avfall, dvs biologisk behandling och förbränning.

ISWA, The International Solid Waste Association, är en global organisation, som arbetar med avfall och återvinning.

Det aktuella priset, ISWA Communication Award, är en ny utmärkelse och ISWA konstaterar att många starka tävlingsbidrag lämnades in. När det gäller det segrande svenska bidraget framhåller ISWA att kampanjen håller hög kvalitet och berör ett svårt men angeläget ämne. Juryn berömmer också sättet att handskas med både den interna och externa kommunikationen.


Kampanjen genomfördes under 2006. Byrå var ID kommunikation.


För mer information kontakta:
VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28,
anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum