Tidplan för nya förordningarna

Under våren kommer Naturvårdsverkets reviderade vägledning för förordningarna och förpacknings-avfall och returpapper.

Närmast publicerar Naturvårdsverket vägledning om nya producentdefinitioner och vägledning om ”utformningsansvar”, vilket Avfall Sverige förstår som vägledning för utformning av system. När det gäller vägledning till de tillståndspliktiga systemen kommer verket under våren 2019 att vägleda om vad som krävs för ansökan, inklusive samråd med mera samt vägleda angående den insamling om är undantagen krav på tillstånd.

Avfall Sverige bevakar Naturvårds­verkets arbete och har en fortlöpande dialog i frågorna.

Läs mer om producentansvar för förpackningar

Läs mer om producentansvar för returpapper


Skriv ut:

Datum