”TMR ska ha tillgång till åvs”

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, kan inte säga upp avtalet med TMR om tillgång till återvinningsstationerna. Det har Konkurrensverket beslutat.

TMR är en  konkurrent till FTI,  som erbjuder producenter insamlings- och återvinningslösningar för att fullfölja deras åtaganden inom producentansvaret. Länge har TMR:s kunder, tack vare avtalet, kunnat hänvisa konsumenterna till det insamlingssystem som drivs av FTI, inklusive återvinningsstationerna. 

– Även om det idag inte finns något uttryckt krav på att ett insamlingssystem –  som återvinningsstationerna – ska vara rikstäckande, så gäller detta i praktiken. Om TMR inte skulle få tillgång till FTI:s insamlingssystem kan de inte längre erbjuda den här tjänsten och då skulle producenterna bara ha ett alternativ. Så försvinner all konkurrens, sägerMalin Björk,processråd vid Konkurrensverket.

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten fyller i:

– Dominerande företag som förfogar över en nödvändig infrastruktur får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde.

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant när det drabbar ett mindre konkurrerande företag.

20 miljoner kronor riskerar FTI att behöva betala i vite om de inte genast drar tillbaka uppsägningen av kontraktet.


Skriv ut:

Datum