Torr biogödsel med olika tekniker

Vid två svenska anläggningar avvattnas biogödseln för att skapa en mer marknadsanpassad produkt. De två har valt helt olika tekniker med olika slutresultat.

Det nya numret av Avfall och Miljö presenterar Sveriges första indunstningsanläggning för biogödsel och till försöksanläggningen som gör näringsrik pellets av rötresten.

Läs mer i Avfall och Miljö

En ny rapport från Avfall Sverige – 2018:05 Indunstning av biogödsel – innehåller en internationell utblick och erfarenheter från anläggningar i Norden

Läs mer om den nya rapporten


Skriv ut:

Datum