Torrkonservering av matavfall från hushåll

Sammnafattning

En ny metod för hantering av matavfall har prövats i Göteborg. Genom att torka matavfallet kan man utvinna en högre andel energi och näring. Samtidigt sjunker vikten och volymen med 75 procent, vilket kan minska avfallshämtningarna till mellan en och fyra om året.

Metoden med torrkonservering av avfall har prövats under ett år i ett bostadsområde med 180 hushåll på Guldheden i Göteborg. Försöket inleddes i oktober 2007. Fältförsöket visar att torrkonservering ger fördelar vid sortering, lagring, insamling och behandling av hushållens matavfall, framför allt när det gäller att utvinna biogas.

Följande positiva effekter av torrkonserveringen är konstaterade eller sannolika:

 • Matavfallets vikt och volym minskar med 75 procent.
 • Minimerade avfallstransporter. Antalet hämtningar kan minskas till exempelvis 1-4 gånger per år, beroende på vilken lagringskapacitet bostadsområdet har.
 • Energiförbrukningen vid torkningen är endast 3,5 watt per timme och hushåll, vilket motsvarar förbrukningen för en energisnål TV i stand by-läge.
 • Utbytet av biogas ökar med cirka 30 procent jämfört med konventionellt insamlat matavfall.
 • Materialet är luktfritt lätthanterligt och enkelt att lagra.
 • Stoppad nedbrytning bevarar det färska matavfallets kvalitet.
 • Minimal manuell hantering för renhållningspersonal.
 • Mindre lukt, insekter och utsläpp från sopkärl.
 • Det torkade matavfallet kan fungera som jordförbättringsmedel som utan förkompostering kan användas direkt i jord.
 • Inget lakvatten i sopbilar.
 • Torkning som konserveringsmetod upplevs som naturlig och lätt att kommunicera.

En utgångspunkt för projektet var att i konventionellt insamlat matavfall har nedbrytningen hunnit påbörjas när det kommer till en kommunal behandlingsanläggning. Hypotesen var att torrkonservering skulle vara lättare att hantera och kunna ge ett material som bättre tar tillvara energin och näringen.

Antagandena infriades. Rötning av det torkade avfallet gav 28 procent mer biogas än vid rötning av matavfall som samlas in på vanligt vis. Rötningsprocessen kom igång lika fort som vid konventionellt hanterat matavfall.

Projektet har döpts till Somnus, efter den romerska gud som härskar över sömnen, eftersom torrkonservering kan jämföras med att söva matavfallet.


Skriv ut:

Datum