Trollhättan bäst i Sverige på avfallshantering

Trollhättan har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre avfallsmängder än jämförbara kommuner. Samtidigt lyckas de hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen. På andra plats kom Falun och på tredje plats Ulricehamn.

Trollhättan hamnar högst på topplistan även när man jämför miljöindex inom avfallshanteringen, före Bjuv och Lund. I miljöindex ingår uppgift om miljövänliga drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning, matavfall till biologisk behandling samt mängd avfall till deponi.

Alvesta, Kristinehamn och Ulricehamn är de bästa kommunerna om kunden får bestämma. Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på respektive tillgänglighet till återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning.

Alvesta kommun hamnar högst även i vårt ÅVC-index där vi mäter kundnöjdhet, tillgänglighet och öppettider samt ÅVC-kostnader. På andra plats finns Malmö följt av Kungälv.

De här uppgifterna finns i Avfall Sveriges årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror” som innehåller avfallsstatistik från riksnivå ned till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i rankinglistor (20-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2013. Rapporten är ett komplement till den årliga publikationen Svensk Avfallshantering, som presenterar avfallsstatistik över hushållsavfall på riksnivå samt för några behandlingsmetoder också på anläggningsnivå.

För mer information kontakta Jenny Westin, som är statistikansvarig på Avfall Sverige.

Direktnr. 040-35 66 15, mobilnr 070-518 40 45, e-post jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum