Tydligare producentansvar bättre än mobilpant

Gamla mobiltelefoner ska inte samla damm hemma hos folk. Men att införa en pant, så som regeringen vill och som en utredning föreslår, det är inte rätt väg att gå – utöka producentansvaret istället, menar Avfall Sverige i sitt remissvar.

– Ett pantsystem för mobiltelefoner riskerar att skapa nya säkerhetsbrister i insamlingssystemet, det kan bli tungrott för producenterna och – framför allt – det försvårar återanvändningen, säger Camilla Nilsson, rådgivare vid Avfall Sverige.

Av två beskrivna modeller med pant är det en som både utredningen och Avfall Sverige anser vara lämpligast: vid köp av ny mobil fås ett pantbevis med ett värde av 100 kronor. Det innebär att pant kan kvitteras ut för en gammal mobil kan oavsett när den är köpt. 

Det andra alternativet, att panten följer mobilen och betalas ut när den lämnas in, avfärdar både utredningen och Avfall Sverige. Det skulle innebära att ännu fler gamla mobiler blir kvar i byrålådorna.

Men båda alternativen har stora strukturella svagheter.

Säkerhetsmässigt är det inget optimalt system. Elavfall är redan mycket intressant för den organiserade brottsligheten, något som kan eskalera om ett pantsystem införs och stora mängder attraktivt material samlas i ett flöde. 

Administrativt innebär förslaget en tung börda för producenterna och i förlängningen därmed onödigt höga kostnader för Sveriges konsumenter vilket också riskerar att allokera resurser från annat och mer effektivt miljöarbete.

För miljön är det definitivt ingen önskelösning, framför allt för att det riskerar minska möjligheterna att återanvända begagnade mobiler i gott skick. Det föreslagna pantsystemet innebär nämligen att konsumenten belönas när produkten lämnas in som avfall, de som vill lämna sin gamla telefon till återbruk går alltså miste om panten. Man blir inte heller belönad om man väljer att reparera sin mobil istället för att köpa en ny. Att produkten genom överlämningen automatiskt omklassas till avfall medför också att mottagaren omfattas av de allt strängare avfallsreglerna, något som utredningen inte har analyserat följderna av. De som har flera telefoner liggande får inte något incitament att tömma sina förråd, eftersom det är ett mot ett som föreslås. 

Istället för ett pantsystem på mobiler vill Avfall Sverige se ett utökat producentansvar som skapar bättre förutsättning för såväl återvinning som återanvändning för all konsumentelektronik:

  • Inför minimikrav för att göra det enklare att underhålla, reparera, uppgradera och återanvända elprodukter.
  • Ställ krav på reparation och annan förberedelse för återanvändning av insamlat elavfall där detta är möjligt.
  • Se till att insamlingssystemen är lättanvända och tillgängliga – oavsett var i landet man bor och även för de som inte har bil. 

– Det är dags att ställa tydliga krav som förlänger livslängden på produkterna. Återanvändning måste gå före återvinning, slöseriet måste få ett slut, säger Camilla Nilsson.

Här hittar du våra remissvar


Skriv ut:

Datum