Tydligare tolkning av hushållsavfall

Spillfett och fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall. Det anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som granskat vilka avfallsslag som faller under kommunens ansvar.

Granskningen gjordes sedan Naturvårdsverket presenterat sin vägledning kring restaurangavfall i form av fett. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser, till skillnad från Naturvårdsverket, att allt avfall som uppkommer i restaurangverksamhet med servering är att betrakta som hushållsavfall. Det grundar sig såväl på avfallets karaktär som på det förhållandet att avfallet uppstår som en direkt följd av att människor uppe­håller sig i lokalen, i huvudsak för att äta.

Tillsynsmyndigheten anser alltså att restaurangers spillfett och fett från fettavskiljare normalt sett är ett hushållsavfall, liksom blandat avfall från livsmedelsbutik och avfall från de flesta typerna av matservering. Produktionskök i butik utan matplats bedöms däremot inte som ett hushållsavfall, inte heller förpackat matavfall från livsmedelsbutik.


Skriv ut:

Datum