Oätligt matavfall, skal, kärnor

Undantag behöver inte anges i avfallsplanen

Från 2021 ska varje kommun tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushåll. Det finns två möjligheter att frångå kravet – undantag och dispens. Naturvårdsverket har fått bemyndigande att anta föreskrifter om förutsättningarna för undantag. Ett förslag på undantagsföreskrift remitterades i januari 2020. I remissens konsekvensutredning angav Naturvårdsverket att en eventuell tillämpning av undantagsmöjligheten kommer behöva redovisas i kommunens avfallsplan.

Avfall Sverige har nu mottagit meddelande från Naturvårdsverket om en rättelse av konsekvensutredningen. Naturvårdsverket meddelar att det inte föreslås något krav på redovisning i kommunens avfallsplan av tillämpning av undantaget.

Avfall Sverige har sammanställt ett dokument med information om kravet på separat matavfallsinsamling. Detta dokument har nu uppdaterats utifrån rättelsen och finns tillgängligt på Avfall Sveriges medlemssidor.


Skriv ut:

Datum