Unik kraftsamling mot matsvinn

Genom en frivillig överenskommelse ska ett stort antal aktörer minska mängden ätbar mat som slängs – allt från jordbrukare till storkök, restauranger och butiker. Det kan bli ett viktigt steg för att nå FN:s mål om halverat matsvinn till 2030.

Överenskommelsen lanserades den 12 mars. Den innebär att aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn uppstår och var orsaken finns – det är inte alltid i samma led av kedjan. Och att de även tillsammans löser problemen och sprider lösningarna. 

Överenskommelsen innehåller: 

  • målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn,
  • datainsamling för uppföljning av överenskommelsens mål,
  • ett forum och arbetsgrupper för att samla aktörerna till diskussion och genomförande av projekt.

– Detta är en unik satsning i Sverige för att minska matsvinnet. En frivillig överenskommelse är mer flexibel än en ny lagstiftning och kan enklare och snabbare justeras då förhållandena ändras. Erfarenheterna visar att detta sätt att arbeta är väldigt kostnadseffektivt, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer: https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2020-03-12-nationell-overenskommelse-ska-minska-matsvinnet.html

Läs också om Avfall Sveriges satsning på minskade mängder mat- och restavfall

 


Skriv ut:

Datum