Uppdaterade råd om förebyggande

Kommunerna har fått en utökad verktygslåda när det gäller förebyggande och återanvändning i och med de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft i somras. Därför har också Avfall Sverige uppdaterat sin guide.

I den reviderade guiden redogörs det för de möjligheter som nu medges till avgiftsfinansiering av insamling av återanvändbara produkter samt åtgärder som kommunen vidtar för att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för om avfallsförebyggande åtgärder. 

– Detta är välkomna ändringar, som Avfall Sverige har argumenterat för alltsedan inspel gjordes till Utredningen cirkulär ekonomi år 2017. Inte minst genom möjligheten att nu avgiftsfinansiera information om avfallsförebyggande åtgärder blir kommunens verktygslåda mer komplett, säger Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige. 

I den reviderade guiden redogörs det också för ett nytt krav i avfallsförordningen att kommunen under vissa förutsättningar ska lämna information om eventuellt innehav av avfall som kan förberedas för återanvändning och att överväga att erbjuda avfall till den som avser att yrkesmässigt förbereda det för återanvändning. Detta är krav som härrör från det reviderade avfallsdirektivet 2008/98/EG. 

Läs mer i Guide nr. 9 Juridiska förutsättningar för förebyggande och återanvändning, som du hittar under Guider (efter inloggning). 
 


Skriv ut:

Datum