Uppdaterade ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

Ståndpunkterna vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen samt kommunernas roller inom dessa. Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och målbild för kommunernas roll.

Dokumentet används av Avfall Sverige när exempelvis remissvar utarbetas, debattartiklar och annan opinionsbildning eller initiativ tas från Avfall Sverige för att ändra regelverk eller liknande. Ståndpunkterna kan också användas av medlemmarna vid planering på lokal och regional nivå.

Här hittar du våra ståndpunkter


Skriv ut:

Datum