Upphandling – en fråga med många aspekter

Avfall Sverige kommer att presentera en färsk framtidsstudie, som bl a resulterat i en vision och målbild för kommunernas avfallsverksamhet.

Och vi erbjuder utställning av företag inom avfallshantering och återvinning. Bland mycket annat. Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Lund 24-25 maj!

Tisdag 24 maj:

10.20 Upphandling som instrument för ett hållbart samhälle

Anders Wijkman, regeringens utredare och tidigare EU parlamentariker (kd)

Leverantörers och beställares syn på upphandling

- Tar man hänsyn till miljö? Upphandlingen ur ett leverantörsperspektiv?

”Lex Resta” - kommunen har alltid ansvaret! Sysav domen - vad hände sen?

Avslutas med diskussion

15.00 Avfall Sveriges framtidsstudie presenteras

Onsdag 25 maj:

9.00 Forskning och utveckling i den hållbara staden

- ESS – Sveriges största forskningssatsning genom tiderna, Den hållbara kunskapsstaden, Från höghastighetsrör till soprör

10.40 Utvecklingen i framkant – Avfall Sveriges utvecklingssatsning

- Ökad askåtervinning, Goda exempel på insamling av hushållens farliga avfall och grovavfall, Matavfallsinsamling med avfallskvarnar

11.50 Lärdomar till och från omvärlden

- Dansk avfallsframtid – från anvisningsmonopol till en friare marknad, Hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder, Avfallskunnande till salu

Se hela programmet på www.avfallsverige.se

Välkommen till Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund!

För mer information eller för att anmäla ditt deltagande, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum