Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i biogasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

– Det är mycket oroande att regeringen inte fullföljer stödet till svensk biogasproduktion. Den nuvarande skattebefrielsen för användning av biogas missgynnar svensk biogas eftersom importgas kan dra fördelar också av stöd i ursprungslandet, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

– Den förra regeringen gjorde en ansats att utjämna denna konkurrensnackdel i väntan på ett nytt och bättre stödsystem från 2021. I och med att det extra stödet nu förefaller att försvinna försätts återigen svensk biogasproduktion i en ohållbar situation. Det är inte bra.

Att regeringen i sitt förslag till vårbudget har siktet inställt på minskade utsläpp av växthusgaser står klart. Stöd ges bland annat till 30 000 nya laddpunkter för elfordon .

– Att främja fossilfria drivmedel är förstås positivt, men alla experter är eniga om att det kommer att kräva en palett av lösningar. Där har också biogasen en självklar roll.

Ingen förbränningsskatt

I det så kallade 73-punktsprogrammet aviserades en ny skatt på förbränning av avfall. Något konkret förslag om detta finns inte i vårändringsbudgeten.

– Skatt på avfall till förbränning är inget effektivt styrmedel. Men, om det nu ska införas, är det bra att det ges tid för att utmejsla utformningen samt att förbereda ett införande på ett klokt sett. Därför är det välkommet att regeringen lyssnat på synpunkter från bland annat Avfall Sverige och att inte nu i all hast besluta om denna skatt. Vår linje är att en skatt kan införas tidigast 1 januari 2021 förutsatt beslut i samband med höstbudgeten i år, avslutar Weine Wiqvist.


Skriv ut:

Datum