Utmaning för biogasen – hur skapas ett lönsamt kretslopp?

Mer än 200 kommuner samlar nu in källsorterat matavfall från hushåll. Avfallet blir sedan biogas och biogödsel. Kommunerna har gjort stora satsningar för att bygga upp det system vi har idag, men eftersom priset på biobränsle avgörs av priset på diesel och bensin, är produktionen inte alltid lönsam. Finns ingen marknad för biogas, är det svårt att motivera produktionen av biogödsel. Och om matavfallet inte återvinns och nyttiggörs – varför ska vi då samla in det?

För att det ska vara möjligt att nå de ambitiösa målen, behövs stabila spelregler för både biogas och biogödsel. Stora infrastrukturinvesteringar står på spel. Under seminariet kommer vi att diskutera möjligheter och utmaningar branschen står inför:

  • Hur kan lönsamma kretslopp skapas?
  • Vilka problem/möjligheter står man inför när det gäller biogas och biogödsel?

Vi diskuterar också behovet av tydliga och långsiktiga spelregler och styrmedel.

Medverkande:

Kjerstin Ekvall, Sysav

Carina Färm, VafabMiljö

Elina Matsdotter, LRF

Maria Strömkvist, S, Miljö- och jordbruksutskottet

Välkomna!

 

Avfall Sverige, Energigas Sverige

Tid Tisdag 5 juli kl 8:30 - 9:30. Frukostmacka serveras.

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E31

För mer information, se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37713?redir=%23eidx_2 eller kontakta

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Henrik Dahlsson, Energigas Sverige, 070-260 77 26, Henrik.Dahlsson@remove-this.energigas.remove-this.se


Skriv ut:

Datum