Cirka 75 procent av kommunerna använder en privat utförare för insamling av mat- och restavfall. Avfall Sverige tror inte att möjligheten till avtalssamverkan skulle ersätta offentlig upphandling, däremot skulle tydligare möjligheter till avtalssamverkan utgöra ett viktigt komplement till att utföra skyldigheterna i egen regi, genom samverkan eller efter upphandling via privata utförare.

Utredning banar väg för avtalssamverkan

En SOU föreslår flera åtgärder som kan öka möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.

Utredningen, En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77), föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan, som innebär att en kommun får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Vidare föreslås att Upphandlingsmyndigheten, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktör­er, ska bistå med stöd till kommuner och landsting kring avtalssamverkan. 

– Utredningens förslag ligger helt i linje med Avfall Sveriges ståndpunkter, att kommunerna ska kunna organisera sig och samverka med andra kommuner på det sätt som man bäst finner lämpligt. Det ökar både kompetensen och effektiviteten, säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.


Skriv ut:

Datum