Utredning om skatt på engångsartiklar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas. 

Från 2021 införs ett förbud mot engångsartiklar i plast inom EU. Syftet med denna skatt är, enligt Regeringen, att fånga upp engångsartiklar som har en negativ miljöpåverkan men som inte ingår i EU:s förbud. 

Utredningen ska se brett på vilka produkter som bör beskattas. Det ska vara både engångsartiklar som innehåller plast men även engångsprodukter av andra material ska utredas om inte materialen är fullständigt nedbrytbara eller om det är särskilt befogat med hänsyn till syftet med skatten. 

- Avfall Sverige välkomnar regeringens utredning om skatt på engångsartiklar som ännu ett steg i arbetet med att införliva principen om förorenades betalningsansvar, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd. 

- Detta är ytterligare ett led i att bland annat bidra till minskningen av spridningen av mikroplast, som kan bli följden av ej insamlade och återvunna engångsartiklar i plast. Förhoppningen är att en kommande skatt ska leda till utvecklingen av mer hållbara alternativ till miljöpåverkande engångsartiklar, säger Tony Clark.  

Enligt direktivet ska utredaren också överväga differentiering av beskattningen om skatten föreslås omfatta engångsartiklar som består av biobaserade eller återvunnet material, samt material som är fullständigt nedbrytbara i naturen inom rimlig tid.

Utredningen ska vara klar i augusti 2020. 

Läs mer om utredningen


Skriv ut:

Datum