Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion

Sammanfattning

Alltfler kommuner samlar in hushållens matavfall separat. På så sätt kan biogas genereras genom rötning. Det insamlade materialet måste bearbetas mekaniskt innan det tas in i rötkammaren. Olika behandlingsalternativ finns tillgängliga, bland annat skruvpress för att dela upp matavfallet i en lättnedbrytbar flytande fraktion, som rötas, och en torr fraktion som kan komposteras eller förbrännas. I detta projekt har skruvpressens effektivitet utvärderats.


Skriv ut:

Datum