Vägen till framgång i bästa avfallsländerna

De länder som ingår i studien är, förutom Sverige också Danmark, Nederländerna, Schweiz och Österrike. De tillhör de länder som har högst andel återvinning av hushållsavfallet.

En tydlig gemensam nämnare för samtliga fem länder är en stark ställning för lokala myndigheter. Kommunen eller motsvarande myndighet har ansvar för hushållens avfall – såväl det som hamnar i soptunnan som grovavfall och farligt avfall. I Danmark och Schweiz har kommunerna dessutom ansvaret för förpackningar och tidningar. I Nederländerna, som i likhet med Sverige har ett producentansvar på dessa avfall, är det också kommunerna som avgör hur insamlingen ska utformas.

– Studien visar att Sverige har en mycket effektiv avfallshantering, både vad gäller återvinning av material och energi, som väl tål att jämföras med de bästa länderna i Europa och världen. Att det finns ett starkt kommunalt ansvar för avfallet i samtliga länder förvånar inte – det är garanten för att få en långsiktig hållbarhet i avfallshanteringen, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

– Vi ser också att många länder har valt andra lösningar för att återvinna förpackningar och tidningar, vilket är intressant med tanke på de problem som ofta uppstår kring producenternas återvinningsstationer här hemma.

Producentansvar finns i många olika former och för många olika avfallsslag i den fem studerade länderna. Schweiz lär dock vara ensamma om ett producentansvar för skidor, med ett särskilt system för återtagande.

Läs mer i rapport U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder – en jämförande studie, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se/rapporterprojekt

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 070-893 15 99, weine.wiqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.seSkriv ut:

Datum