svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Vägledning för Klimatklivet

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för kommuner som vill förebygga sitt eget verksamhetsavfall och som vill söka bidrag ur Klimatklivet för det. Vägledningen ger stöd i formalia kring ansökningsprocessen, vad ett projekt kring kan innehålla, hur man beräknar kostnader och klimatvinster samt hur man kan beskriva övriga effekter. Vägledningen kan användas för olika sorters avfall. Flera kommuner har beviljats bidrag för avfallsförebyggande åtgärder.

Nästa ansökningsomgång är den 27/8 – 27/9 (beslut i december). Hur möjligheten att ansöka om bidrag ser ut efter 2018 beror bland annat på utgången av valet hösten 2018. 

Informationen i vägledningen är också användbar i andra sammanhang, till exempel som underlag för arbete med avfallsplaner och avfallsförebyggande projekt.

Har ni frågor, kontakta Åsa Hagelin, asa.hagelin@avfallsverige.se 


Skriv ut:

Datum