Välkommen på seminarium om beteende, kommunikation, konsumtion och avfallsmängder

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall men det är ändå nödvändigt att minska avfallsmängderna. Vårt konsumtionsmönster måste förändras för att minska mängden avfall och det handlar också om att minska miljöbelastningen för att producera nya varor.

– Att förebygga avfall är högsta prioritet. Ett sätt är att öka kommuners och företags kunskap om beteendeförändringar kopplat till konsumtion och avfallsmängder, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

– Precis som vi är bra på att källsortera behöver vi lära oss hur man förebygger avfall. Det ger ännu större miljövinster, säger Sanna Due Sjöström, Naturvårdsverket.

Intresset för att förebygga avfall genom att förändra beteende bland invånarna och i den egna organisationen är stort hos kommuner och företag.

Bland föreläsarna på seminariet finns till exempel forskare, beteendevetare och kommuner som har genomfört projekt som syftat till att förändra beteende kopplat till konsumtion. Se programmet

Välkommen att delta på hela seminariet eller delar av det. Meddela ditt deltagande via mail eller telefon till Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Europa minskar avfallet

Seminariet är en aktivitet inom EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. Under 2011 deltog 30 EU-länder i projektet European Week for Waste Reduction (Europa minskar avfallet som på svenska). Det är fjärde året det genomförs. Läs mer på www.minskaavfallet.se

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner och företag genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Genomförandeavd, 010-698 14 32, sanna.due@remove-this.naturvardsverket.remove-this.se


Skriv ut:

Datum