Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2-3 juni!

Avfall Sveriges årsmöte, avfallsbranschens största mötesplats, bjuder i år in till Malmö, pärlan i Öresundsregionen. Avfallsbranschens roll i samhällsplaneringen, för utvecklingen av en cirkulär ekonomi och för att nå de globala hållbarhetsmålen är frågor som kommer att diskuteras.

Missa inte vårens stora tillställning, som ger möjlighet att träffa leverantörer, lära sig hur det fungerar i praktiken och att nätverka med branschkollegor!

När: 2–3 juni 2020, dagen före-träff 1 juni
Var: Malmömässan, Malmö

Ett aktuellt tema på programmet är avfallshanteringens plats i det cirkulära samhället, vilket är ett högintressant ämne för både politiker och tjänstemän, på nationell och lokal nivå. Vi följer de cirkulära flödena längst hela avfallshierarkin, såväl på varje steg som i hierarkin i dess helhet. Avfall Sveriges och kommunernas arbete med de globala hållbarhetsmålen är också ett tydligt bidrag till utvecklingen av det cirkulära samhället.

Det blir en blandning mellan politik och praktik, anföranden och diskussioner.

Under årsmötesförhandlingarna ges medlemmarna möjlighet att påverka och ta del av information om Avfall Sveriges budget och avgifter. En höjdpunkt är den aktuella lägesrapporteringen kring omvärldsfrågor, som presenteras av Avfall Sveriges vd.

Årsmötet hålls på Malmömässan, vilket ger utrymme för en stor avfalls- och återvinningsutställning. Utställningen hålls inomhus.

I sedvanlig ordning bjuds det på studiebesök redan dagen före själva årsmötet, dvs 1 juni. En speciell nätverksträff för förtroendevalda anordnas också.

Här hittar du mer information och kan anmäla dig!

Hjärtligt välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2020, på Malmömässan i Malmö!


Skriv ut:

Datum